Tecken Regler

Fullständiga regler för kortspelet Tecken

Kortspelet Tecken känns även igen under namnet Tecknet, Kotte, Kotten eller Games.

Ett fantastiskt roligt kortspel för fyra där man spelar i lag, två mot två. När man samlat på sig alla fyra av samma klädda kort signalerar man till sin lagkamrat, och båda slår sina händer på korthögarna på bordet. Många av er har säkert spelat detta under någon av alla raster man haft i skolan!

Perfekt familjespel för alla åldrar!

Regler till 20 olika kortspel, 2 kortlekar, spelpengar, noteringsblock!

Vad behöver man för att spela Tecken?

• Fyra deltagare ( två lag med två personer i varje)
• En helt vanlig kortlek (52 kort) + 1 joker (valfritt)
• Ett bord där man kan sitta två och två mittemot varandra

Antal deltagare som krävs?

I denna variant som dessutom är ”originalet” krävs det att man är fyra personer. Det finns andra varianter av Tecken där man kan spela med endast två deltagare, då är givetvis spelformen annorlunda.

Hur vinner man i Tecken?

Det lag som samlat på sig mest poäng när alla korten på bordet tagit slut vinner. Kortens olika valörer motsvarar poängvärdet i kortet, t ex så är spader fem värt fem poäng. Poäng samlar man genom att få fyrtal (eller tretal plus en joker).

Så spelar man Tecken

Inledningsvis vill vi påpeka att reglerna skilja sig lite åt beroende på var man kommer ifrån. Men vi har valt att presentera en grundläggande version.

Man börjar genom att dela upp sig i två lag, varje lag får några minuter på sig att hitta på tecken, därav namnet. Ett exempel på ett tecken kan vara att man vid ögonkontakt med sin lagkamrat signalerar genom att klia sig på näsan. Man kan även komma på ett ”blufftecken”, mer om detta längre fram.

Korten delas upp, de klädda korten (knekt, dam, kung, ess) inklusive en joker sorteras ut. Alltså totalt 17 kort. De återstående korten delas upp i två högar som läggs mitt på bordet mellan deltagarna.

De 17 korten delas ut ett och ett medsols till deltagarna, den som fått fem kort på hand börjar spelomgången. Man ska nu så fort som möjligt få ett fyrtal eller tretal plus en joker. Den spelare med fem kort väljer ut ett kort man inte vill ha, och skickar det vidare till nästa deltagare medsols. Denne gör samma sak, är kortet man får bra behålls det, är det inte något man vill ha skickas det vidare. Så här håller man på tills någon lyckats få alla fyra av samma valör (alternativt tre plus en joker).

Gör ert hemliga tecken

När man fått ihop sitt fyrtal är det hög tid att söka ögonkontakt med sin lagkamrat, göra tecknet för att sedan samtidigt slå sina händer på de två högarna på bordet. Därefter vänder man det översta kortet i varje hög man precis slagit sin hand på, och placerar dessa i sin poänghög. Härefter blandas de 17 korten om, och delas ut på nytt.

Men om någon synar att deras motståndare sitter på ett fyrtal, kan denne snabbt slå sin hand på någon av högarna på bordet, och får då tillgodose sig poängen istället. Slår flera personer på korthögarna får den som träffat högen först poängen. Båda lagen kan alltså få varsitt poäng. Därför är det bra att vara uppmärksam på motståndarlagets tecken, för när man kommit på detta har man lättare att syna när dessa har fått ett fyrtal och man kan lättare hinna slå på högen.

Avslöja motståndarna

Det ges också möjlighet att konfrontera sina motståndare med att man kommit på deras tecken, gör man detta och tecknet man konfronterar dem med stämmer tillgodoser man sig 2 kort från poänghögarna. Laget som blivit avslöjat måste då komma på ett nytt tecken. Gissar man fel får motståndarna istället ta upp två kort.

Som vi skrev tidigare kan man även ha ett blufftecken. Detta kan vara lönsamt om man är uppmärksamma och tydliga inom laget. Gör man sitt blufftecken och båda i laget är med på det, slår man istället sina händer BREDVID högarna på bordet. Detta förutsätter ju att man inte har ett fyrtal. Motståndarna kommer nu antagligen tro att deras motståndarlag fått fyrtal, och slår på högarna. Kan man då visa att man faktiskt inte har fyrtal, får det lag som bluffade tillgodo se sig poängen och spelet fortsätter.

När alla poängkorten på bordet är slut är spelet också slut, och man räknar ihop hur många poäng varje lag samlat ihop. Varje valör motsvarar antalet poäng per kort. Den som har flest poäng vinner.

tecken kotte regler

Spelexempel – Tecken/Kotte/Games

Korten är utdelade och Johan sitter med fem kort, han är alltså nästa deltagare att skicka vidare ett kort. Han har två damer, en knekt, ett ess och en joker. Jokern är som vanligt ”vad som helst”, vilket betyder att han sitter på en triss i damer. Alltså skickar han iväg sitt ess eller sin knekt till nästa spelare.

Såhär fortsätter han tills han får tag i en tredje dam, vilket då skulle göra att han fått ett fyrtal tack vare sin joker. Till sist får han den tredje damen, och har alltså ett fyrtal. Han söker kontakt med sin medspelare som sitter snett mitt emot honom, gör sitt tecken de bestämt och båda slår snabbt sina händer över poänghögarna. Johans lag får två poängkort till sin hög.