Vändåtta Regler

Fullständiga regler för kortspelet vändåtta

Vändåtta är ett klassiskt kortspel som funnits sedan mitten av 1900-talet. Det är egentligen samma sak som Vändtia eller UNO. I korthet går spelet ut på att bli av med sina kort så fort som möjligt.

Perfekt familjespel för alla åldrar!

Regler till 20 olika kortspel, 2 kortlekar, spelpengar, noteringsblock!

Vad behöver man för att spela vändåtta?

Vändåtta är ett enkelt kortspel, allt som behövs är någonstans att sitta och en helt vanlig kortlek. Är man många spelare kan man med fördel använda två kortlekar. Spelar man flera omgångar med poängräkning behövs papper och penna för protokollföring.

Hur många krävs det för att spela Vändåtta?

Vändåtta går att spela på två personer, men inget vi rekommenderar. 3 till 5 personer är lagom. Skulle ni vara fler (upp till 8) så använd er utav ytterligare en kortlek!

Hur vinner man i Vändåtta?

Man ska så snabbt som möjligt bli av med sina kort på hand, så det gäller att vara smart och snabbt försöka göra sig av med sina kort. Kan man inte lägga ett kort får man plocka upp fler på sin hand, och så här fortsätter det tills förste man är av med alla sina kort och därmed blir korad som vinnare!

Hur spelar man Vändåtta?

Är man ett sällskap på mindre än 7 personer ska alla tvåor, treor, fyror och femmor först plockas bort från kortleken. Korten blandas och given delar ut korten medsols, varje spelare blir tilldelad sju kort. Resten av korten placeras upp och ned i en samlad hög i mitten utav bordet.

Det översta kortet i mitthögen på bordet vänds upp och läggs bredvid högen. Det är detta kort som bestämmer vilken färg eller valör man spelar utifrån. Skulle detta första kort vara en åtta lägger man detta åter någonstans i mitthögen och provar ett nytt kort. Skulle det vara ett ess som kommer upp som förstakort får varje spelare ta upp ett extra kort från mitthögen, men spelet kommer nu fortsätta.

Förste spelare ut lägger ett kort ovanpå det uppvända kortet bredvid mitthögen, detta kort måste vara av samma valör eller i samma färg som det uppvända kortet från mitthögen. Väljer man att lägga efter valör kan man lägga flera kort av samma om man har tillgång till detta, därmed byter man färg. Lägger en spelare ett ess (måste då vara av samma färg) tvingar man de andra deltagarna att plocka upp varsitt kort från mitthögen. Sedan börjar den som lagt esset om med ett nytt kort ovanpå sitt lagda ess, detta nya kort måste vara i samma färg som esset.

Om man inte kan lägga något kort då?

Kan man inte lägga ett kort vid något tillfälle under spelets gång eller om man vill vända bort en hög, så lägger man en åtta. Högen vänds då bort och samma spelare får börja om på nytt efter att denne valt vilken färg man ska spela på, exempelvis säger denne spelare ”ruter”. Då är det ruter man börjar att spela ifrån. Därav namnet Vändåtta. Om en spelare inte kan lägga något kort alls får man istället plocka upp ett kort från mitthögen tills man faktiskt kan lägga, men maximalt tre kort plockas upp. Så här fortgår spelet tills den första deltagaren kan ”gå ut”.

Vad händer när man har få kort kvar?

Då en deltagare endast har 3 kort kvar ska man utropa ”varning!” högt och tydligt så att alla hör det, man kan bestämma innan spelet börjar om man vill använda ordet ”varning!” när man har antingen två, tre eller ibland fyra kort kvar. Det vanligaste är dock tre.

När en spelare däremot endast har ett kort kvar och kan gå ut under nästa runda utropar denne ordet ”LAPPEN!”, detta är ett måste för att de andra spelarna ska bli informerade om att deltagaren som ropade endast har ett endaste kort kvar. Om spelaren då går ut under nästa runda som förväntat är denne spelets (eller omgångens) vinnare. Om personen i fråga däremot inte kan gå ut under nästkommande runda, blir denne bestraffad med att plocka upp tre kort från mitthögen och spelet fortsätter.

Det är inte tillåtet att gå ut på ess eller åttor. När första man inte har några kort kvar har denne vunnit.

vändåtta regler - roliga kortspel

Vändåtta Poängspel

Man kan med fördel spela Vändåtta som ett poängspel. Den som vinner omgången (blir av med alla kort först) får noll poäng i protokollet. De övriga som har kort kvar får räkna ihop sina återstående kort till poäng enligt följande tabell:

Tior: 10p
Ess: 15p
Klädda kort: 10p
Åttor: 25p
Övriga: 5p

Den spelare som är ensam kvar med att totalt ha under 100p vinner spelet!

Spelexempel i Vändåtta

Korten delas ut till deltagarna och översta kortet från mittenhögen vänds upp, det är hjärter 9. Förste spelare ut lägger då en nia, men i färgen spader. Turen går över till nästa deltagare, som inte har någon nia men däremot ett spader 10. Detta läggs och deltagare nummer tre tar vid.

Denne har varken någon tia eller ett spader, dock sitter personen på en åtta. Åttan läggs och högen vänds ut, samma spelare väljer att spelet ska börja om med ett ruter, och det läggs en ruter knekt. Deltagaren på tur kan inte lägga, han eller hon får då plocka upp ett kort från mittenhögen.

Första kortet ger inget av behov, så samme deltagare får plocka upp ett till, denna gång blir det ett hjärter ess och detta läggs. Alla övriga deltagare får nu plocka upp varsitt kort från mittenhögen. Och deltagaren som la esset börjar om med ett nytt kort, men det måste dock vara hjärter, eftersom esset var av denna färg.

Så här fortsätter det tills någon blir av med alla sina kort, och då är omgången över!